دیدار تعدادی از رانندگان تاکسی با شهردار

دیدار تعدادی از رانندگان تاکسی با شهردار

تعدادی از رانندگان تاکسی با حضور در دفتر کار شهردار درد و دل و دغدغه های این قشر زحمت کش را مطرح...

1400/05/06 ادامه خبر
حمایت شهرداری آمل از المپیکی ها؛    زارع و ساروی در شهرداری  مشغول به کار می شوند

حمایت شهرداری آمل از المپیکی ها؛ زارع و ساروی در شهرداری مشغول به کار می شوند

شهردار آمل گفت؛ قهرمانان ورزشی نباید دغدغه اشتغال داشته باشند. این دو کشتی گیر المپیکی پس اخذ مصو...

1400/05/05 ادامه خبر
تامین بخشی از تجهیزات بیمارستانی در شرایط سیاه کرونایی توسط شهرداری

تامین بخشی از تجهیزات بیمارستانی در شرایط سیاه کرونایی توسط شهرداری

شهردار آمل گفت؛ با مصوبه شورای تامین شهرستان آمل بخشی از تجهیزات مورد نیاز بیمارستانهای آمل در شر...

1400/05/04 ادامه خبر
ساماندهی و افزایش ظرفیت پارکینگ پیاده راه سازی هسته مرکزی

ساماندهی و افزایش ظرفیت پارکینگ پیاده راه سازی هسته مرکزی

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی، شهرداری آمل گفت؛ با ساماندهی انجام شده، ظرفیت پارکینگ پیاده راه...

1400/04/28 ادامه خبر
‍ رمپ های مسیر جایگزین حرکتی هسته مرکزی شهر بازگشایی شد

‍ رمپ های مسیر جایگزین حرکتی هسته مرکزی شهر بازگشایی شد

رمپ های مسیر جایگزین حرکتی هسته مرکزی شهر زیر پل های معلق و دوازده چشمه، بازگشایی شد.

1400/04/23 ادامه خبر
پایان انتظار آملی ها؛  با ممنوع شدن تردد خودروها، تن خسته پل تاریخی دوازده چشمه جان تازه می گیرد /تصمیم شورای ترافیک برای مسیر های جایگزین

پایان انتظار آملی ها؛ با ممنوع شدن تردد خودروها، تن خسته پل تاریخی دوازده چشمه جان تازه می گیرد /تصمیم شورای ترافیک برای مسیر های جایگزین

به دلیل اجرای پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی و تصمیم شورای ترافیک شهرستان، با ممنوع شدن تردد خود...

1400/04/22 ادامه خبر
معرفی پروژه ها
# عنوان مزایده تاریخ مزایده نوبت مزایده مزایده گذار
1 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش قطعه زمین کوچه متروکه به مساحت 10.5 متر مربع واقع در بلوار امین طبرسی(امین7 ) شهر آمل 1400/04/19 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
2 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 15.30 متر مربع ،واقع خیابان آزادگان ( آزادگان 6 – سروستان 2) شهر آمل 1400/04/15 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
3 آگهی تجدید مزآیده فروش 6000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری آمل 1400/04/15 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
4 فروش 6000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری آمل 1400/03/05 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
5 آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 15.30 متر مربع ،واقع خیابان آزادگان ( آزادگان 6 – سروستان 2) شهر آمل 1400/03/01 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
6 آگهی مزایده عمومی فروش قطعه زمین کوچه متروکه به مساحت 10.5 متر مربع واقع در بلوار امین طبرسی(امین7 ) شهر آمل 1400/03/01 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
# عنوان فراخوان منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ
1 آگهی فراخوان شناسایی مشاوربیمه ( 97/08/22) شهرداری آمل 1397/08/14 1397/08/27
2 فراخوان برگزاری مسابقه طراحی و معماری میدان 7 تیر شهرداري آمل 1394/03/30
3 فراخوان نقاشی دیواری خیابان طبرسی شهرداري آمل 1394/03/24 1394/04/15