برنامه ریزی مانع روزمرگی در روابط عمومی است

برنامه ریزی مانع روزمرگی در روابط عمومی است

مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل گفت؛ برنامه ریزی نقشه راه روابط عمومی است و مانع روزمرگ...

1400/06/27 ادامه خبر
سرپرست شهرداری آمل؛ اصلاح ساختار در شهرداری تنها با برنامه محوری و اصلاح بودجه ریزی محقق می شود

سرپرست شهرداری آمل؛ اصلاح ساختار در شهرداری تنها با برنامه محوری و اصلاح بودجه ریزی محقق می شود

مهندس علی داودی گفت؛ برنامه و بودجه مغز متفکر شهرداری است. اصلاح ساختار شهرداری تنها با برنامه مح...

1400/06/21 ادامه خبر
شهردار آمل درگذشت محمد صالحی، پاکبان خدوم شهرداری را تسلیت گفت

شهردار آمل درگذشت محمد صالحی، پاکبان خدوم شهرداری را تسلیت گفت

علی داودی در پیامی، درگذشت پاکبان محمد صالحی همکار خدوم و زحمتکش سازمان پسماند شهرداری آمل را تسل...

1400/06/19 ادامه خبر
سرپرست شهرداری آمل در بازدید استاندار از پل روگذر هزار سنگر؛ میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود

سرپرست شهرداری آمل در بازدید استاندار از پل روگذر هزار سنگر؛ میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود

علی داوودی گفت:همزمان با ساماندهی ورودی شهر از محور بابل و بهره برداری از پل روگذر مسیر شمال – جن...

1400/06/17 ادامه خبر
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آمل منصوب شد

سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آمل منصوب شد

با حکم مهندس علی داوودی شهردار آمل، دکتر سید محمد مهدی فاطمی بعنوان سرپرست معاونت امور زیربنایی و...

1400/06/09 ادامه خبر
اراده شورا و شهرداری آمل برای تعریض خیابان امام رضا (ع)

اراده شورا و شهرداری آمل برای تعریض خیابان امام رضا (ع)

برگزاری اولین جلسه کمیسیون تملکات (تعریض) شورای دوره ششم با حضور دکتر حاجی پور نماینده مردم شریف...

1400/06/08 ادامه خبر
# عنوان مزایده تاریخ مزایده نوبت مزایده مزایده گذار
1 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش قطعه زمین کوچه متروکه به مساحت 10.5 متر مربع واقع در بلوار امین طبرسی(امین7 ) شهر آمل 1400/04/19 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
2 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 15.30 متر مربع ،واقع خیابان آزادگان ( آزادگان 6 – سروستان 2) شهر آمل 1400/04/15 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
3 آگهی تجدید مزآیده فروش 6000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری آمل 1400/04/15 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
4 فروش 6000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری آمل 1400/03/05 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
5 آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 15.30 متر مربع ،واقع خیابان آزادگان ( آزادگان 6 – سروستان 2) شهر آمل 1400/03/01 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
6 آگهی مزایده عمومی فروش قطعه زمین کوچه متروکه به مساحت 10.5 متر مربع واقع در بلوار امین طبرسی(امین7 ) شهر آمل 1400/03/01 نوبت اول-نوبت دوم شهرداری آمل
# عنوان فراخوان منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ
1 آگهی فراخوان شناسایی مشاوربیمه ( 97/08/22) شهرداری آمل 1397/08/14 1397/08/27
2 فراخوان برگزاری مسابقه طراحی و معماری میدان 7 تیر شهرداري آمل 1394/03/30
3 فراخوان نقاشی دیواری خیابان طبرسی شهرداري آمل 1394/03/24 1394/04/15