فراخوان مسابقه طراحی

 1. فراخوان یادمان های نوروزی

  1-المان های نوروزی در میادین و ورودی های شهر

  -دارای جلوه ی بصری مناسب باشد.

  -با اصول زیست محیطی مغایرات نداشته باشد.

  -به دور ازهرگونه کپی برداری باشد.

  - دارای مقیاس مناسب با توجه به محتوا پیرامون باشد.

  - روایتی باشد و حس نوستالژی را در مخاطب ایجاد کند.

  - دارای مصالح مناسب، مقاوم و در عین حال به صرفه و اقتصادی باشد.

  2-آذین بندی

  افزودن احجام و اشکال خلاقانه به سازه ها و مبلمان شهری در اختیار شهرداری مانند پل ها، دیوارها ، پله ها و فضای سبز شهری.

  تغییر کیفیت بصری شهر ا استفاده از شیوه ها و تکنیک های هنری.

  اجرای رسیدهای نوروزی ، پرچم ، قاب و ...

  دارای جلوه های بصری مناسب باشد.

  با اصول زیست محیطی مغایرت نداشته باشد.

  با مصالح همسان و در عین حال با یمت مناسب و قابل تکثیر به تعداد بالا باشد.

  مقاوم در برابر شرایط اقلیمی باشد.

  به دور از هرگونه کپی برداری باشد.

  بدون تزاحم با عملکرد سازه و مبلمان پیرامون خود باشد.

  3- دیوارنگاری

  -نگاهی نو و خلاقانه و استفاده از متریال های ترکیبی و با دوام باشد.

  نگاهی ویژه به آداب و رسوم کهن و بومی نوروز داشته باشد.

  به دور از هرگونه کپی برداری باشد.

  مکانی مناسب برای اجرا پیشنهاد و در طرح جانمایی گردد.


آدرس دبیرخانه : مازندران - آمل - بلوار امام رضا(ع) - بین رضوان6 و 8 - سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری آمل

شماره تماس : 01143271593