اخبار

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار آمل از مشکلات محلات شهر

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار آمل از مشکلات محلات شهر

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار آمل از مشکلات محلات شهر

یکشنبه، 1393/02/21 شهرداری ادامه خبر
بازدید سرپرست فرمانداری ویژه ، دادستان و شهردار آمل از پروژه بلوار ولایت شمالی

بازدید سرپرست فرمانداری ویژه ، دادستان و شهردار آمل از پروژه بلوار ولایت شمالی

سرپرست فرمانداری ویژه ، دادستان و شهردار آمل از پروژه در دست اجرای بلوار ولایت شمالی بازدید و از...

یکشنبه، 1393/02/21 شهرداری ادامه خبر
رئیس شورای اسلامی شهر آمل در نماز جمعه آمل ؛ تکمیل پروژه های نیمه کاره یکی از سیاست های شورای دوره چهارم است

رئیس شورای اسلامی شهر آمل در نماز جمعه آمل ؛ تکمیل پروژه های نیمه کاره یکی از سیاست های شورای دوره چهارم است

رئیس شورای اسلامی شهر آمل در نماز جمعه آمل گفت : نگاه شورای دوره چهارم به منطقه ای خاص از شهر نیس...

یکشنبه، 1393/02/21 شهرداری ادامه خبر