فضا سازی شهرداری آمل به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام پانزده خرداد

1399/03/13

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد اداره روابط عمومی و واحد زیباسازی شهرداری آمل اقدام به فضا سازی این ایام کرده اند که نمونه از این اقدامات به صورت تصویر ارائه شده است.