نصب المان عید فطر در آمل

1399/03/03

واحد زیباسازی شهرداری آمل با فرا رسیدن عید سعید فطر 4 المان جدید را در سطح شهر نصب کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، این المان ها در میدان هزار سنگر، میدان میر حیدر، خیابان شهید بهشتی و جنب پل میربزرگ نصب شده است.