تخریب دو واحد تجاری غیر مجاز در آمل

1399/03/01

با رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دو واحد تجاری غیر مجاز در شهر آمل تخریب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، محمد طبری مدیر منطقه یک شهرداری آمل گفت: دو شهروند که در محدوده منطقه یک شهرداری اقدام به ساخت بنای تجاری غیر مجاز کرده بودند؛ صبح امروز با رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تخریب شد.

طبری افزود: مجموع مساحت بنای دو واحد تجاری که حکم قلع برای آنان اجرا شد 280 متر بوده است.