آغاز پروژه تعریض و بازگشایی خیابان امیر 7

1398/11/16

عملیات اجرایی پروژه تعریض و بازگشایی در امیر 7 واقع در بلوار شهید منفرد نیاکی آغاز شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ،در ادامه عملیات تعریض و بازگشایی معابر و خیابان ها ، پروژه امیر 7 واقع در بلوار شهید منفرد نیاکی به طول  650 و عرض 20 متر با اجرای جزئیات نظیر بهسازی و دیوارچینی در حریم نهر و انجام 10 هزار متر مربع آسفالت در حال اجراست .