راهپیمایی کارکنان شهرداری و مردم آمل در حمایت از مقام معظم رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

1398/10/28