معارفه دوست محمد کوهستانی به عنوان سرپرست جدید شهرداری آمل

1398/05/16

دوست محمد کوهستانی معاون اداری مالی شهرداری آمل، طی حکمی از سوی ریاست شورای اسلامی شهر آمل ، بعنوان سرپرست جدید شهرداری آمل معارفه شد.

به گزارش‌اداره روابط عمومی شهرداری آمل، صبح چهارشنبه 16 مردادماه طی جلسه ای با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و تودیع علی محمد مقدس سرپرست سابق ،دوست محمد کوهستانی که پیش از این نیز سابقه سرپرستی شهرداری را بر عهده داشت به عنوان سرپرست جدید معارفه شد.

لازم به ذکر است ، عصر سه شنبه 15 مردادماه با به پایان رسیدن دوره سه ماهه سرپرستی علی محمد مقدس سرپرست سابق شهرداری،  اعضای شورای اسلامی شهر آمل در جلسه رسمی با شش رای، سرپرستی شهرداری آمل را بر عهده کوهستانی قرار دادند.