گزارش تصویری / تجمع بصیرت عاشورایی آملی ها

1397/06/27
لبیک یا حسین (ع) آملی ها در تجمع بصیرت عاشورایی طنین انداز شد .