طرح ساماندهی بستر رودخانه هراز نهایی شد

1397/06/11
معاون فنی وشهرسازی شهرداری آمل گفت،  طرح ساماندهی بستر رودخانه هراز به منظور ایجاد منطقه گردشگری وتفریحی برای شهروندان نهایی شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، محمدرضا عقیلی نژاد  در جلسه بررسی نقشه ها واسناد دیواره سازی رودخانه هراز که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، نماینده اداره امورآب شهرستان ومشاورطرح در شهرداری آمل برگزار شد، افزود: اجرای طرح ساماندهی حریم وبستر رودخانه هراز به طول 8 کیلومتر است که در فاز نخست از پل پنجم تا مجموعه سرای مهر شهرداری آمل اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد، تاکنون نقشه های واسناد دیواره سازی این طرح آماده شده وپس از برآورد هزینه های مربوط به اجرای طرح و ارائه اسناد مناقصه وانتخاب پیمانکار اقدام خواهد شد.
معاون فنی وشهرسازی شهرداری آمل یادآورشد: اجرای طرح گردشگری وایجاد مکان های رفاهی وتفریحی باعث ایجاد رونق و اشتغال برای شهروندان آملی می‌شود و از طرفی از تجاوز بی‌رویه به حریم رودخانه هراز هم جلوگیری می‌کند.