آغاز پروژه شهر نما توسط شهرداری آمل

1397/05/24

پروژه برداشت تصاویر 360 درجه ای به همراه برداشت ممیزی با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به وضع موجود معابر، املاک وساختمانهای محدوده وحریم شهرآمل توسط یک گروه متخصص فنی با نظارت شهرداری آغاز شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، معاون اداری ومالی شهرداری آمل  درخصوص اجرای این طرح گفت، با اجرای این  طرح، تصاویر پاناراما 360 درجه ای برداشت شده از هرنقطه از سطح معابر شهری در اختیار کارشناسان ساختمانی، ماده صد ، نوسازی و... قرار می گیرد که در تصمیم گیری های کلان شهری از جمله تهیه طرح جامع وتفصیلی بسیار مفید خواهد بود ونیز باعث سرعت عمل در پاسخگویی به استعلامات شهرداری نیز خواهد شد.
"دوست محمد کوهستانی" افزود: درصورت مناسب بودن شرایط هوایی، برداشت تصاویر از سطح معابر، کوچه ها املاک سطح شهر حداقل تا 4 ماه به طول خواهد انجامید.
وی ادامه داد: ممیزی جدید املاک شهری با عنوان پروژه " شهرنما "، با عنایت به قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 7 / 9 / 1347 و مستند به ماده  9  قانون موصوف شهرداری ها، باید هر پنج سال ممیزی املاک وساختمانهای واقع در محدوده وحریم شهر را به انجام رسانده تا مبنای وصول عوارض نوسازی قرار گیرد.
معاون اداری ومالی شهرداری آمل یادآورشد: از این رو با توجه به پیشنهاد شهرداری آمل و موافقت شورای اسلامی شهر، ممیزی دور جدید نوسازی در بودجه سال 1397 شهرداری پیش بینی شده است.
به گفته کوهستانی، پس از پایان این طرح، با برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط برای انجام ممیزی املاک ومستغلات سطح شهر انتخاب خواهد شد.
معاون اداری ومالی شهرداری آمل درپایان از شهروندان فهیم وهمیشه همراه درخواست کرد، همکاری وهمراهی خوبی با کارشناسان شهرداری وشرکت مجری این طرح داشته باشند تا فرآیند تصویربرداری و پیمایش میدانی طرح " شهرنما " با سرعت ودقت بیشتری در شهر آمل انجام شود.