طرح جدید شهرداری آمل برای دریافت اطلاعات املاک شهری

1397/03/27
طرح جدید شهرداری آمل برای دریافت اطلاعات املاک شهری
شهردارآمل از اقدام جدید این شهرداری برای دریافت اطلاعات مربوط به املاک ومستغلات سطح شهر، بزودی با دوربین های جدید حرفه ای خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، " احمد امیرسلیمانی " افزود: شهرداری آمل در راستای جمع آوری وبرداشت اطلاعات مربوط به وضع موجود شهری این طرح را درقالب پروژه " شهر نما " توسط یک گروه متخصص فنی با نظارت مدیریت فن آوری اطلاعات شهرداری آمل، بزودی در سطح کل محدوده شهری اجرا خواهد کرد.
وی ادامه داد: اجرای این طرح مهم با استفاده از دوربین های حرفه ای 360 درجه ای، تصاویر را به صورت سه بعدی از وضع موجود شهری ارائه خواهد کرد.
شهردارآمل اضافه کرد، با دریافت داده های تصویری از وضع موجود در همه زمینه ها می توان در تصمیم گیری های مدیریت شهری ازجمله حوزه های شهرسازی، ماده صد، نوسازی، پدافندغیرعامل، فضای سبز وغیره را به صورت GIS استفاده کرد.