طرح مرمت پل تاریخی دوازده چشمه به تصویب میراث فرهنگی رسید

1401/05/02

طرح مرمت پل تاریخی دوازده چشمه به تصویب میراث فرهنگی رسید

شهردار آمل از به تصویب رسیدن طرح مرمت پل دوازده چشمه در شورای فنی میراث فرهنگی استان خبرداد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل ، علی داودی  با اعلام به این خبر افزود: طرح مرمت پل دوازده چشمه در راستای بازآفرینی هسته مرکزی شهر آمل توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تهیه شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح سعی شده بنا به دوره صفوی برگردد خاطر نشان کرد: مطالعات صورت گرفته در این طرح شامل شناخت ، آسیب ها ، امکان سنجی رفع الحاقات وضعیت موجود و طرح پیشنهادی به همراه جزئیات برآورد اجرای آن بوده است .

داودی گفت: به دلیل حس تعلقی که شهروندان آملی به پل تاریخی دوازده چشمه دارند و نقش عمده ای که این پل در فرم و هویت شهری آمل درادوار گذاشته تاکنون داشته است، تصمیم بر آن شد که برای حفظ این پل تردد وسایل نقلیه بر روی آن ممنوع شده و اصل بنا مورد مرمت قرار گیرد.