تقاطع بلوار آیت الله میرزا هاشم آملی با خیابان کارگر(کلاکسر)اصلاح هندسی و چراغدار می شود

1401/04/28


تقاطع بلوار آیت الله میرزا هاشم آملی با خیابان کارگر(کلاکسر)اصلاح هندسی و چراغدار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل،؛علی داودی شهردار آمل با بیان این موضوع اظهار داشتند این پروژه، جهت آسایش و رفاه شهروندان خوب آملی،و کاهش ترافیک محدوده خیابان کلاکسر در دستور کار شهرداری قرار گرفت و با تلاش همکاران معاونت فنی و عمرانی در مدت زمان مناسبی اجرا می گردد.