مصوبات بازدید اعضا شورای اسلامی و شهردار آمل از مساجد در محلات بررسی شد

1401/02/04

در این جلسه که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاونین شهردار برگزار شد درباره روند انجام مصوبات بازدید با شهروندان در مساجد محلات بحث و بررسی شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، در این نشست حسن مجیدی کیا رئیس شورای اسلامی شهر با تاکید بر حضور مسئولین شهری و مدیران شهرداری در جلسات مساجد در محلات خاطر نشان کرد: اصل،حضور مسئولین در محضر شهروندان است که فارغ از موضوع اجرایی شدن یا نشدن امورات باید انجام شود و با توجه به حضور مسئولین در سطح مساجد، توقع و انتظارات و درخواست های مردمی افزایش یافته است و غالب مشکلات احصا شده در سطح محلات، درخواست هایی است که می شود به فوریت اجرا شود تا مورد رضایت شهروندان واقع گردد لازم است یگ همگرایی و وفاقی در مجموعه صورت گیرد تا به سرعت درخواست ها و پیگیری ها به نتیجه برسد.
ثریا کمالی عضو و مسئول کمیسیون اجتماعی و بانوان شورای اسلامی شهر در این جلسه با بیان اینکه،حضور مسئولین در مساجد بسیار حائز اهمیت و راهگشا است. حضور فیزیکی مدیران و لزوم پیگیری مصوبات با توجه به نگاه محله محوری در سرعت اجرای مصوبات و درخواست های مردمی تاثیر بسزایی دارد.
کمالی در ادامه افزود: لزوم بررسی کارشناسی موارد مطرح شده در جلسات مساجد و مشارکت در پاسخگویی به مطالبات شهروندان از جمله حقوق شهروندان و وظیفه مسئولین می باشد.
در این نشست داودی شهردار آمل با بیان اینکه اجرای سریع و دقیق مصوبات مساجد باید اولویت اصلی معاونین و مدیران شهرداری باشد و چنانچه مصوبه و موردی قابلیت اجرایی ندارد،پاسخ کارشناسی در اسرع وقت به اعضا محترم شورا و شهروندان ارایه گردد.