علیرضا شیرسوار سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری آمل شد

1400/08/03

مهندس علی داودی شهردار آمل، طی حکمی علیرضا شیرسوار را بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری آمل منصوب کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، پیش از این محمد مقدس این مسئولیت را برعهده داشت که پس از انتخاب وی بعنوان شهردار شهر ساحلی فریدونکنار، علیرضا شیرسوار این مسئولیت را عهده دار شد.

گفتنی است، علیرضا شیرسوار ریاست سازمان فضای سبز، سازمان پسماند، سازمان حمل و نقل، بخشدار دابودشت و شهردار گزنک را در کارنامه کاری خود دارد.