سنگ تمام آملی ها در وداع با علامه ذوفنون حسن زاده آملی

1400/07/06

شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل با فضاسازی شهر در کنار مردم هزار سنگر آمل برای وداع با پیکر عالم ربانی حضرت علامه آیت ا... حسن زاده آملی سنگ تمام گذاشتند.

🔺به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل جمعیت کثیری از مردم آمل، مازندران، استانهای همجوار و مسئولین، امروز همزمان با اربعین حسینی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر حضرت آیت ا... حسن زاده آملی حضور داشته و پیکر ایشان را تا زادگاهش روستای ییلاقی ایرا همراهی کردند.