سرپرست شهرداری آمل؛ اصلاح ساختار در شهرداری تنها با برنامه محوری و اصلاح بودجه ریزی محقق می شود

1400/06/21مهندس علی داودی گفت؛ برنامه و بودجه مغز متفکر شهرداری است. اصلاح ساختار شهرداری تنها با برنامه محوری و بودجه ریزی منطقی در شهرداری محقق می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، داودی در جلسه شورای اداری ماهانه معاونان، مدیران شهرداری، سازمانها و مناطق افزود؛ با تقویت برنامه ریزی و بودجه ریزی هدفمند در شهرداری اقدامات و امورات شهری و شهرداری هوشمندتر خواهد شد.
مدیر ارشد شهرداری آمل، تاکید کرد؛ همه ادارات ، واحد ها، سازمانهاو مناطق باید به برنامه ریزی عادت کنند. بدون برنامه ریزی سالانه کاری از پیش نخواهد رفت. بستن یک بودجه درست با کمترین انحراف با همکاری همه ادارات، سازمانها و مناطق اتفاق خواهد افتاد.
سرپرست شهرداری آمل با اشاره به اینکه متاسفانه شهرداری یک سازمان چاق، کند و بدون خلاقیت است گفت؛ در شرایط فعلی مردم از شهرداری رضایت مندی ندارند. این عدم رضایت از یک سو به خاطر ذات کار شهرداری است و از سوی دیگر خود ما هستیم. اینکه کار ارباب رجوع یک ماه زمین بماند و انجام نشود، اصلا مورد قبول نیست.
مهندس داودی از پایین بودن راندمان کار در شهرداری انتقاد کرد و گفته؛ این شرایط قابل قبول نیست. مهم خروجی مجموعه است. به منظور رسیدن به خروجی و نتیجه مطلوب و رضایت مردم، بایستی واحدها، ادارات، سازمانها و مناطق در افزایش راندمان کاری تلاش کنند.
وی خطاب به معاونین و مدیران، با بیان اینکه شما خط مقدم شهرداری هستید و وظایف شهرداری بر دوش شماست، تصریح کرد؛ اگر با اختلاف کار کنیم مشکلی برای شهر حل نمی کنیم و دودش به چشم خودمان می رود. هر عضوی از خط مقدم شهرداری که نتواند با همکاری کار ارباب رجوع و مردم را حل کند و با مردم بد رفتاری کند جایش در شهرداری نیست.
رضایت مردم و همکاران شهرداری از مدیران و پرسنل شهرداری مهمترین ارزشیابی برای مدیران و همکاران است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، در این جلسه تک تک مدیران ضمن ارائه گزارشی کوتاه از اقدامات مجموعه تحت امرشان، ایده ها و برنامه های خلاقانه یک ماه آینده مجموعه شان را ارائه داده و با بیان مشکلات و همفکری جمعی، موانع را بررسی و برای برون رفت از آن در حضور مدیران مرتبط، معاونین و سرپرست شهرداری تصمیم گیری شد.