انجام 20هزار متر مربع روکش آسفالت در بافت فرسوده شهری آمل

1399/10/25


شهردار آمل از انجام 20 هزار مترمربع روکش آسفالت در معابر بافت فرسوده شهری خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، سید حمید هاشمی، با اعلام این خبر گفت: طی فرایندی 3هزارتن آسفالت برای انجام روکش آسفالت 20 هزار متر مربع معابر بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری آمل مورد استفاده قرار گرفت.
 هاشمی با بیان اینکه بر اساس طرح بازآفرینی موجود و پیمایش های انجام شده بلوک های بافت فرسوده برای روکش آسفالت در سال جاری با توجه به حجم قیر و آسفالت شناسایی شد ، گفت: اهتمام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری آمل برای احیاء بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و سعی دارد سطح دسترسی ساکنین این محلات را به خدمات شهری افزایش دهد.
شهردار آمل خاطر نشان کرد: پیگیری های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری آمل به منظور ترمیم و آسفالت معابر بیشتر محلات هدف بازآفرینی ادامه خواهد داشت.