احمد امیرسلیمانی - شهردار فعلی

  7
  سال 1389 تا 1396


احمد امیر سلیمانی                     سمت : شهردار آمل

متولد سال 1357
مدرک تحصیلی : فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشجوی دکترای شهرسازی


تاریخ شروع فعالیت در شهرداری آمل 2/6/83

سمت های قبلی : کارشناس واحد طراحی و نظارت - مسئول واحد طراحی و نظارت شهرداری - مدیر عامل سازمان عمران شهرداری آمل