18 هزار متر مربع از محلات هدف بازآفرینی شهر آمل آسفالت می شود

1399/04/24


رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری آمل و مدیراجرایی بازآفرینی شهرستان از تخصیص قیر به ارزش 300 میلیون تومان جهت اجرای آسفالت حدود 18 هزار متر مربع از محلات هدف بازآفرینی شهر آمل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری آمل، مهدی حسن نژاد عمرانی با اشاره به عزم شورای اسلامی شهر و شهرداری در نوسازی آسفالت محلات هدف بازآفرینی افزود: با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و شرکت بازآفرینی شهری ایران قیر به ارزش 300 میلیون تومان به شهر آمل اختصاص یافت.

مدیراجرایی بازآفرینی شهرستان با بیان اینکه این اقدام در قالب یک کار مشارکتی با اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران می باشد، گفت : در این راستا قیر لازم برای اجرای عملیات آسفالت توسط اداره کل راه و شهرسازی تامین و تولید و عملیات اجرایی آسفالت توسط شهرداری انجام می شود.

حسن نژاد عمرانی با اشاره به محلات بافت فرسوده در منطقه 2 شهرداری آمل که حدود18 هزار متر مربع آن در این مرحله آسفالت خواهد شد، اظهار داشت:این اقدام در جهت بهبود وضعیت ظاهری و بصری  محلات و ارتقا کیفیت سطح زندگی در محلات کم برخوردار صورت می گیرد.