سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آمل منصوب شد

1400/06/09


با حکم مهندس علی داوودی شهردار آمل، دکتر سید محمد مهدی فاطمی بعنوان سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آمل منصوب شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، دکتر فاطمی پیش از این شهردار شهرهای امامزاده عبدالله و بابکان بود.
گفتنی است؛ کارشناسی کارتو گرافی(نقشه کشی)، کارشناسی ارشد و دکتری برنامه ریزی شهری از سوابق تحصیلی دکتر فاطمی است.