اولین سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آمل منصوب شد

1399/07/01

مهدی حسن نژاد عمرانی با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل به عنوان اولین  سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آمل منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، مهدی حسن نژاد عمرانی پیش از این ریاست  سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آمل را بر عهده داشت.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی شهردار آمل محسن عطایان به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آمل تعیین شد.

گفتنی است عطایان پیش از این مسئول ستاد بحران شهرداری آمل بود.