گزارش تصویری/ کاشت درخت توسط شهردار آمل به مناسبت روز درختکاری

1398/12/14