گزارش تصویری/ نصب 12 المان ویژه محرم در شهر آمل

1399/06/01