گزارش تصویری / مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

1397/08/13