1397/06/27

گزارش تصویری / تجمع بصیرت عاشورایی آملی ها

لبیک یا حسین (ع) آملی ها در تجمع بصیرت عاشورایی طنین انداز شد .