گزارش تصویری از فضا سازی شهرداری آمل، شورای اسلامی شهر و ستاد استقبال شهید مدافع حرم رضا حاجی زاده

1399/07/23