گزارش تصویری: اجرای عملیات روکش آسفالت پل اتصالی امیر ۷ به شهرک ایثار

1401/11/18

گزارش تصویری:

اجرای عملیات روکش آسفالت پل اتصالی امیر ۷ به شهرک ایثار

به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل؛پروژه پل اتصالی که از تیر ماه امسال شروع شد ،پس از ساخت دیواره و عرشه پل در روزهای گذشته به مرحله زیر سازی و آسفالت رسیده بود که با تلاش و همت مضاعف شهرداری آمل به مراحل پایانی رسید و امروز ۱۸ بهمن پس از زیر سازی،عملیات روکش آسفالت آن انجام و آماده بهره برداری گردید.