کمک رسانی شهرداری آمل به سیل زدگان

1398/01/06

شهرداری آمل برای کمک رسانی به مردم سیل زده استانهای مازندران و گلستان، نیروهای خدماتی و امدادی اعزام کرد .