کسب رتبه برتر پایگاه بسیج علامه میرحیدر شهرداری آمل در ارزیابی های سال96

1397/02/20
کسب رتبه برتر پایگاه بسیج علامه میرحیدر شهرداری آمل در ارزیابی های سال96
پایگاه مقاومت بسیج علامه میرحیدر شهرداری آمل موفق به کسب رتبه دومی ارزیابی از عملکرد و اقدامات پایگاه های تابعه بسیج ادارات سپاه ناحیه شهرستان آمل را کسب کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، این پایگاه در سال 1396 که مزین به " اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال " بود، مفتخر به دریافت عنوان رتبه دومی در بین 51 پایگاه مقاومت بسیج ادارات سپاه ناحیه شهرستان آمل و لوح تقدیراز سوی سرهنگ عیسی زاده فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل به " محسن صالحی " فرمانده  پایگاه مقاومت بسیج علامه میرحیدرآملی اعطا شد.
" محسن صالحی " فرمانده  پایگاه مقاومت بسیج علامه میرحیدرآملی گفت: این پایگاه با همکاری و تعامل بین اعضا در انجام وظایف محوله و همچنین همکاری و پشتیبانی آقای " امیرسلیمانی " شهردارآمل به این مهم دست پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: داشتن روحیه بسیجی در بین همکاران به صورت نهادینه و به صورت فعالیت های جانبی ، اجرا برنامه های فرهنگی و مناسبتی در طول سال،انتظار داریم با حفظ ، مداومت و انسجام بر این راه به انجام وظایف و خدمت به مردم و در نهایت به رضایت خداوند گردیم.