1397/02/20

کسب رتبه برتر پایگاه بسیج علامه میرحیدر شهرداری آمل در ارزیابی های سال96

کسب رتبه برتر پایگاه بسیج علامه میرحیدر شهرداری آمل در ارزیابی های سال96
پایگاه مقاومت بسیج علامه میرحیدر شهرداری آمل موفق به کسب رتبه دومی ارزیابی از عملکرد و اقدامات پایگاه های تابعه بسیج ادارات سپاه ناحیه شهرستان آمل را کسب کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، این پایگاه در سال 1396 که مزین به " اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال " بود، مفتخر به دریافت عنوان رتبه دومی در بین 51 پایگاه مقاومت بسیج ادارات سپاه ناحیه شهرستان آمل و لوح تقدیراز سوی سرهنگ عیسی زاده فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل به " محسن صالحی " فرمانده  پایگاه مقاومت بسیج علامه میرحیدرآملی اعطا شد.
" محسن صالحی " فرمانده  پایگاه مقاومت بسیج علامه میرحیدرآملی گفت: این پایگاه با همکاری و تعامل بین اعضا در انجام وظایف محوله و همچنین همکاری و پشتیبانی آقای " امیرسلیمانی " شهردارآمل به این مهم دست پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: داشتن روحیه بسیجی در بین همکاران به صورت نهادینه و به صورت فعالیت های جانبی ، اجرا برنامه های فرهنگی و مناسبتی در طول سال،انتظار داریم با حفظ ، مداومت و انسجام بر این راه به انجام وظایف و خدمت به مردم و در نهایت به رضایت خداوند گردیم.