کارشناسی و اعلام نرخ تاکسی مطالبه شهروندان است که بایستی در اولویت تصمیم گیری و نظارت سازمان مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر قرار گیرد

1400/12/02

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، علی داودی شهردار آمل در جلسه ای که با کارکنان سازمان مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آمل برگزار شد افزود: تعامل دو طرفه میان سازمان مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان ناوگان عمومی تاثیر بسزایی در خدمت رسانی بیشتر به شهروندان دارد و باید خلاقیت و راهکارهای عملی در جهت ایجاد فضای آرام برای شهروندان در نظر گرفته شود.

این جلسات که به صورت مستمر برای شناسایی و هماهنگی بیشتر کارکنان در راستای تسریع در اجرای کارها با همه سازمان های تابعه شهرداری در حال برگزاری است که شرح وظایف و بهبود شرایط باز هم از سوی شهردار آمل مورد تاکید قرار گرفت.

علی داودی خاطر نشان کرد که شهرداری و سازمان های تابعه بایستی به مطالبات برحق شهروندان حساس باشند واز مدیریت و همکاران در سازمان مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر خواست تا  کارشناسی و اعلام نرخ تاکسی را در اولویت تصمیم گیری خود قرار دهند.

شهردار آمل با اشاره به اینکه سازمان مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر یک سازمان استراتژیکی در شهر و شهرداری می باشد و باید به جزییاتی مثل نصب برچسب نرخ کرایه بر روی تاکسی ها نظارت کامل داشت عنوان کرد: درخواست های زیادی از سوی شهروندان مبنی بر راه اندازی اتوبوش شهری مطرح است که باید با برنامه ریزی بهتری جهت تردد این ناوگان پرطرفدار اقدام گردد.