چهارمین کارگروه راه و شهرسازی خدمات شهری پدافند غیر عامل آمل برگزار شد

1399/04/01

کارگروه راه و شهرسازی - خدمات شهری پدافند غیر عامل با حضور کارشناسان مرتبط دستگاههای اجرایی شهرستان آمل در ستاد مدیریت بحران شهری شهرداری آمل برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، محسن غفاری دبیر این کارگروه به شرح وظایف محوله پرداخت و گفت: ما باید در مرحله نخست به شناسایی ، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز و تاسیسات مهم در حوزه شهرستان بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی باید در اجرای وظایف دقت کنند افزود: انتظار می رود به این جلسات اهمیت بیشتری داد و حضور همه ادارات در جلسات پدافند غیر عامل ضروری است.

محسن عطایان دبیر ستاد مدیریت بحران شهری شهرداری آمل نیز در این کارگروه اظهار داشت: شناسایی مراکز طبق جدول و معیارهایی که تهیه شده و در وب سایت ستاد مدیریت بحران شهری آمل قرار داده شده است باید توسط ادارات مربوطه صورت گیرد.

هادی ایزدی دبیر علمی پدافند غیر عامل شهرستان آمل در این کارگروه بیان کرد: نگاه  همه مدیران در حوزه پدافند غیر عامل باید تخصصی باشد تا در مواقع بحران با مشکلات عدیده مواجه نشویم.

وی افزود: موج اول شیوع کرونا فرصت مناسبی بود تا این جلسات پیوسته برگزارشود تا درک صحیحی از پدافند غیر عامل برای همه اعضای کارگروه بوجود می آمد.