پیگیری تعریض خیابان امام رضاع آمل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران

1399/05/14


سید حمید هاشمی شهردار آمل و موتمنی معاون معماری و فنی شهرداری آمل با حضور در دفتر کار دکتر مفید غلامی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران پیگیر تعریض خیابان امام رضا (ع) و بلوار شهید قاسمی شدند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و به گفته هاشمی ؛ این نشست در ادامه پیگیری مجدانه دکتر حاجی پور نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصیص اعتبارات ملی به تعریض خیابان امام رضا ع و بلوار شهید قاسمی صورت گرفت.