پیگیری تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی و حجمی شهرداری ها در شهرداری آمل

1400/08/17

چگونگی تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی و حجمی شاغل در شهرداری های مازندران در نشست مشترک روسای کارگزینی شهرداری های مازندران در آمل پیگیری شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، در این جلسه که با پیگیری های شهرداری آمل و با حضور شهردار آمل، معاونت توسعه و منابع شهرداری آمل، مسئول بازرسی و شکایات ایثارگران استانداری و کارشناس دفتر امور شهری و شورا های استانداری برگزار شد؛ موانع و مشکلات بررسی و برای رفع آن بحث و تبادل نظر شد.

جواد اصغری معاون توسعه و منابع شهرداری آمل، هدف از برگزاری این نشست در شهرداری آمل را رفع مشکلات تبدیل وضعیت و رسیدن به یک راهکار مشترک و واحد به منظور اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی و حجمی شاغل در شهرداری های استان عنوان کرد.

گفتنی است؛ ۱۹۰ نفر نیروی شرکتی، حجمی و قرادادی  در بدنه شهرداری آمل مشغول به کار هستند.