پیام شهردار آمل به مناسبت روز شوراها

1397/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
(( وامرهم شوراء بینهم))
شوراها تبلور حاکمیت مردم بر امور توسعه ای اجتماع محسوب می شوند تا تحت این موضوع تمام برنامه ریزی ها و تصمیم گیر ها 
از پایین به بالا اثبات می شود. منتخبین مردم در شوراها وظیفه ای بس مهم دارند تا در حفظ و توسعه شهر و روستا نظر اکثریت مردم 
را لحاظ کنند. شوراها امانتدار خلقیات ، تفکرات و باورهایی هستند که مردم شهر و روستا به آنها اعتماد کرده اند تا آسایش و آرامش 
را در محل زندگی خود نظاره گر باشند . سیر پنج دوراه از دوام حکومت محلی به نام شوراها در ایران انتظارات و توقعاتی را برای 
مردم ایجاد میکند تا شوراها در اسرع وقت برای زندگی مطلوب مردم طرح های خود را اجرایی نمایند . اینجانب نهم اردیبهشت ماه 
روز شوراها را به همه شورانشینان بویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر آمل تبریک عرض می نمایم و خود را مجری 
برنامه های عزیزانی می دانم که دغدغه ای جز رفاه شهروندان و توسعه کهن شهر آمل ندارند. 
امید است با عنایت خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) آمل عزیز در شان مردم آن توسعه یابد.
احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل