پیام سید حمید هاشمی شهردار آمل به مناسبت حماسه ششم بهمن 1360‏

1398/11/05
تاریخ ، جاودانه های یک ملت را در ایستادگی آنها هنگام سختی ها و مقابله با دشمنان می نگارد.مردم انقلابی ‏شهر آمل در ششم بهمن 1360 مقابل هجوم منافقین و معاندین جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ای از آموزه ‏های الهی و تعصب همیشگی خود به وطن، حماسه ای آفریدند که نام آمل به عنوان تنها شهر در وصیت نامه ‏سیاسی الهی تأثیرگذارترین شخصیت قرن بیستم حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی به آن اشاره ‏شد و تاریخ جمهوری اسلامی ایران این جمله ایشان که « ما باید از شهرآمل ومردم فداکار آن تشکر کنیم » را در ‏گفتار حماسی سیاسی خود نهادینه کرد. همواره بر این باور هستم؛ آمل شهر علامه ها، فیلسوفان، دانشمندان و ‏اندیشمندانی بوده که در چهل ساله انقلاب بارها حماسه آفریده است و لازم بر خود می دانم ضمن گرامیداشت ‏این حماسه بزرگ عرض ارادت خود را به 41 شهید ششم بهمن آمل ادا نمایم.امید است روح شهدای آن حماسه ‏شافع ما در روز قیامت باشد.‏