پسماند آمل، نماینده مازندران در کارگروه پسماند کشور شد

1397/12/01


سازمان پسماند شهرداری آمل بعنوان نماینده مازندران در کارگروه کلانشهرهای سازمان مدیریت پسماند کشور انتخاب شد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند ؛ در نشست فصلی مدیران عامل سازمان های مدیریت پسماند شهرداری های کل کشور که به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد برگزار شد؛ سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل باتوجه به سوابق فعالیت و تجربه کاری با شرکت های صاحب نام و نظر به اهمیت موضوع پسماند در استان های شمالی کشور علی الخصوص آمل به عنوان نماینده استان مازندران در نشست های فصلی و ماهانه مدیران عامل سازمان های مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور انتخاب شد.

کارگروه کلانشهرهای سازمان های مدیریت پسماند شهرداری های کشور؛ مسئولیت بررسی چالش ها و موضوعات روز مدیریت پسماند کشور را برعهده دارد که مهم ترین مسائل در این حوزه را مورد بررسی و سیاست گذاری قرار می دهد.