پروژه رمپ اتصالی بلوار شهید بهشتی به میدان 7 تیر(شهدای مدافع حرم) فاز 2 هسته مرکزی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/15
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/15
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/16
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود