پروژه اجرای فونداسیون، اسکلت سازه ای مدرن و پوشش سقف بازار روز واقع در خیابان نور(پاسداران)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/06
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/01
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/02
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود