پروژه اجرای فونداسیون، اسکلت سازه ای مدرن و پوشش سقف بازار روز واقع در خیابان نور(پاسداران)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/07/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/08/26
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/08/27
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود