پروژه اجرای فنداسیون، سازه و پوشش دستگاه پله برقی واقع در جنب رضوان 53

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/08
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/07
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/08
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود