پروژه اجرای سنگفرش ضلع شمالی تکیه مشایی(مشایی محله)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/20
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود