پروژه اجرای رفیوژ بلوار امام خمینی (ره) شهر آمل(از میدان 17 شهریور تا میدان قائم)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/17
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/21
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/22
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود