پارت اول قطعات و تجهیزات خط پردازش زباله در مبداء وارد آمل شد

1400/02/01


پارت اول قطعات و تجهیزات راه اندازی خط پردازش زباله در مبداء با هدف کم حجم سازی و جداسازی زباله خشک از تر،  وارد آمل شد.    

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، این قرار داد به ارزش 130 میلیارد ریال سال ۹۹ بین شهرداری آمل و شرکت صنعتی شهاب خودرو در دو فاز با اعتبار دولتی منعقد شده بود.
 مطابق قرارداد،  قطعات و تجهیزات پارت اول خط پردازش و تفکیک زباله در مبداء با اعتبار 70 میلیارد ریال،  توسط شرکت برنده مناقصه ( شهاب خودرو) ساخته و تحویل شد.
بنابراین گزارش، با راه اندازی این خط پردازش و تفکیک زباله در مبدا با ظرفیت روزانه 250 تن، تا حدودی حجم زباله شهرستان  کاهش می یابد.
 شرکت شهاب خودرو در حال حاضر،مشغول ساخت پارت دوم است و شهرداری آمل نیز در مکان جانمایی شده در حال تدارک مقدمات لازم به منظور احداث سوله و استقرار خط پردازش است.
گفتنی است، مطابق قرارداد، پارت بعدی خط پردازش زباله در مبداءاواخر اردیبهشت ماه وارد آمل خواهد شد.