وصول 25 میلیاردی مطالبات شهرداری منطقه یک شهرداری آمل

1397/08/28مدیر منطقه یک شهرداری آمل گفت: 25 میلیارد و 500 میلیون تومان مطالبات شهرداری منطقه یک در 7 ماه گذشته مطالبه شد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل محمد طبری با بیان این خبر گفت: مجموع مطالبات شهرداری منطقه یک در سال 96 مبلغ 15 میلیارد و 330 میلیون تومان بوده است .

طبری با اشاره به اینکه این شهرداری برای وصول مطالبات جدی است تصریح کرد: ازآذر ماه 96 تا پایان مهر ماه 97 زمان حضور بنده در این شهرداری (منطقه یک) ، مبلغ 6 میلیارد و 720 میلیون تومان از مطالبات این منطقه ، وصول شد .

وی همچنین به تعداد صدور پروانه و پایان کار ساختمانی شهرداری منطقه یک در 7 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در 7 ماه گذشته تعداد 237 مورد پروانه شروع به کار ساختمانی و تعداد 173 مورد پروانه پایان کار از این منطقه شهرداری صادر شد .

به گفته مدیر منطقه یک شهرداری از سالهای  94 تعداد 585 مورد پروانه ساختمانی،سال 95 تعداد 482 مورد پروانه ،سال 96 تعداد 335 مورد و سال 97 تعداد 237 مورد پروانه ساختمانی صادر شده است .