واگذاری فضای تبلیغاتی یک دستگاه پل عابر پیاده و یک دستگاه تابلو سه وجهی گردان و عرصه جهت ساخت و نصب و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی(اسکرولینگ)جهت تبلیغات به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط.

  • مزایده گذار : سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1399/07/12
  • auction.senddate : 1399/07/12
  • auction.receivedate : 1399/07/22
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود