واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز منطقه دو سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/08/05
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/09/02
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/09/03
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود